Polityka Cookies

POLITYKA COOKIES

Strona internetowa www.qibit.pl (zwana dalej „Stroną”) używa ciasteczek, ang. cookies. Cookies są plikami tekstowymi stworzonymi przez serwer i przechowywanymi na twardym dysku komputera lub innego urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika w celu uzyskania dostępu do Internetu, (smartfon, tablet, itp.) które są następnie ponownie przekazywane przy kolejnych wizytach użytkownika w Internecie.

Cookies umożliwiają gromadzenie informacji o poruszaniu się użytkownika po Stronie internetowej, np. w celu zapamiętania preferencji językowych lub waluty wybranej przez użytkownika w celu dokonania zakupu, oraz udostępniają te informacje przy następnej wizycie, tym samym ułatwiając korzystanie ze Strony.

Cookies mogą być trwale zapisane na komputerze użytkownika oraz mieć zmienny okres trwania (tzw. trwałe pliki cookies), ale mogą również znikać po zamknięciu przeglądarki i mieć ograniczony okres trwania (tzw. sesyjne pliki cookies).

Cookies mogą być zainstalowane z odwiedzanej Strony (tzw. cookies własne) lub mogą być zainstalowane z innych stron www (tzw. cookies zewnętrzne).

Niniejsza Strona używa cookies własnych oraz zewnętrznych jak również innych podobnych technologii, zgodnie z poniższym dokładnym opisem.

Cookies nawigacyjne

Niniejsza Strona używa cookies, które zapewniają skuteczne poruszanie się po Stronie i korzystanie z niej, jak również cookies funkcyjnych, które umożliwiają użytkownikowi w pełni wykorzystywać oferowane przez Stronę opcje personalizacji, takie jak automatyczne wprowadzanie hasła w celu uzyskania dostępu do zastrzeżonych obszarów na Stronie oraz rozpoznawanie języka lub innych preferencji wybranych podczas poprzednich wizyt.

Cookies badające

Niniejsza Strona używa cookies Google Analytics do zbierania informacji w formie sumarycznej dotyczących części użytkowników, którzy odwiedzają Stronę oraz tego, w jaki sposób z niej korzystają, w celu stworzenia ogólnych statystyk dotyczących korzystania z witryny i ze strony, bez możliwości śledzenia tożsamości poszczególnych użytkowników. Ustawienia Google Analytics umożliwiają udostępnianie danych serwisowi Google w celu korzystania z następujących usług: i) usług benchmarkingu, czyli brania udziału w zbieraniu anonimowych danych, które ułatwiają zrozumienie stanu danych; ii) we wsparciu technicznym, żeby umożliwić Google’owi zapewnienie pomocy oraz iii) specjalistów od konta, żeby umożliwić specjalistom Google’a ds. marketingu proponowanie poprawek w konfiguracji i analizę.

Więcej szczegółów i informacji można znaleźć na stronie dostawcy dostępnej tutaj.

Dzięki ustawieniom domyślnym, cookies badające używają pełnego adresu IP użytkownika strony www, żeby zapewnić w procesach dane geograficzne o charakterze ogólnym.

Cookies Google Analytics mogą zostać wyłączone poprzez pobranie specjalnej wtyczki do przeglądarki, która jest dostępna tutaj.

Cookies serwisów społecznościowych

Niniejsza Strona używa cookies zewnętrznych, które umożliwiają użytkownikom komunikowanie się w ramach portali społecznościowych (Facebook, Twitter, You Tube, itp.) oraz w szczególności udostępnianie zawartości strony za pomocą powyższych portali społecznościowych.

Cookies śledzące

Niniejsza Strona nie używa cookies śledzących, dzięki którym możliwe jest zapisywanie preferencji wybieranych przy każdej wizycie oraz tworzenie profili, które pozwalają na wysyłanie wiadomości odpowiadających preferencjom i zainteresowaniom użytkownika.

Prawo do sprzeciwu oraz do odrzucenia cookies

Cookies są zwykle klasyfikowane jako „sesyjne” lub “trwałe”.
„Sesyjne” cookies nie pozostają na komputerze po opuszczeniu Strony lub zamknięciu przeglądarki.

Ta Strona używa „sesyjnych” cookies. Zgromadzone informacje sumaryczne umożliwiają analizowanie modeli ruchu na Stronie. W ten sposób, poprzez modyfikowanie Strony lub personalizowanie jej zawartości, możemy Stronę doskonalić, tym samym sprawiając, że będzie ona łatwiejsza w użytkowaniu.

Niniejsza Strona używa także „trwałych” cookies, które ze względu na swój charakter, pozostają na komputerze odwiedzających, żeby następnie, przy kolejnej wizycie tychże użytkowników zostać przekazane Stronie. Te cookies umożliwiają poruszanie się po Stronie oraz personalizację jej funkcji, zapamiętywanie usług wybranych podczas poprzednich wizyt oraz odwiedzonych stron.

„Trwałe” cookies są przechowywane na urządzeniu użytkownika oraz są połączone z adresem IP danego urządzenia na maksymalny okres 30 dni. Użytkownik może ręcznie usunąć „trwałe” cookies.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje cookies i ich ustawienia domyślne. Natomiast jeśli preferencje przeglądarki są określone w odpowiedni sposób, możliwe jest odrzucenie cookies lub zaakceptowanie tylko wybranych plików.

Poniżej przedstawiono procedury oferowane przez główne przeglądarki dotyczące wyrażenia sprzeciwu wobec cookies zapisywanych na twardym dysku użytkownika, które polegają na konfiguracji nawigacji przeglądarki w sposób, który wyłącza cookies:

Ta operacja może jednak doprowadzić do tego, że niektóre funkcje stron internetowych nie będą działać prawidłowo.

Informacje dotyczące korzystania z cookies na portalach Facebook, You Tube, Twitter LinkedIn, są dostępne na odpowiednich stronach: FacebookGoogleTwitter oraz LinkedIn.

W celu śledzenia zbioru danych dla celów statystycznych prowadzonych przez cookies Google Analytics, użytkownicy mogą odwiedzić stronę Google Analytics dodatek opt-out do przeglądarki (opt-out browser add-on) lub, jeżeli wyrażają taką chęć, mogą wyłączyć wspomniane cookies poprzez pobranie specjalnej wtyczki do przeglądarki, dostępnej na powyższej stronie.

Dane zbierane w trakcie korzystania z cookies są przetwarzane przez Wyser Sp. z.o.o.

Dane te mogę zostać również użyte przez zaufane podmioty, które wykonują zadania o charakterze technicznym lub administracyjnym. Wspomniane podmioty współpracują z nami bezpośrednio i pełnią rolę podmiotu przetwarzającego.

Informacje zebrane w trakcie korzystania z cookies Google nie będą przesyłane poza Unię Europejską. Dane zebrane z wykorzystaniem cookies nie będą rozpowszechniane.