Analityk Biznesowo-Systemowy

Miejsce pracy:

Warszawa (PMZ) - Mazowieckie

Branża:

Bankowość i finanse

Data publikacji oferty pracy:

09/10/2019


Numer referencyjny:
Q/PM/ABS/2019
Oddział:
QBit - BH
Wykształcenie:
Wyższe inżynierskie/licencjackie
Zakres obowiązków:
 •     Wsparcie użytkowników w formułowaniu wymagań biznesowych oraz przekładanie ich na wymagania systemowe (funkcjonalne i pozafunkcjonalne)
 •     Tworzenie dokumentacji analitycznej (biznesowej i systemowej)
 •     Analiza danych ze źródeł zasilających hurtownię (lub inne systemy)
 •     Opracowywanie mapowań oraz prototypów rozwiązań w PL/SQL
 •     Wsparcie zewnętrznego dostawcy w ramach prac projektowych w kwestiach wymagających informacji analitycznych
 •     Przeprowadzanie wstępnych testów przed przekazaniem rozwiązania do testów biznesowych, tworzenie scenariuszy testowych oraz wsparcie użytkowników podczas testów biznesowych
 •     Przygotowywanie oraz koordynowanie wdrożeń produkcyjnych
 •     Wsparcie użytkowników w przypadku wystąpienia błędów produkcyjnych.
 •     Ścisła współpraca z programistami, dostawcą zewnętrznym i przedstawicielami biznesu w celu realizacji ww. zadań
Na potrzeby wykonywania ww. obowiązków niezbędna jest praktyczna znajomość baz danych oraz doświadczenie w pracy z danymi.
 
Wymagania:
 •     Bardzo dobra, praktyczna znajomość SQL (warunek konieczny)
 •     Doświadczenie na stanowisku Analityka Biznesowo - Systemowego w instytucjach finansowych,
 •     Doświadczenie w projektach związanych ze sprawozdawczością regulacyjną, ryzykiem, finansami lub budową i rozwojem hurtowni danych
 •     Doświadczenie w pracy z bazą danych (wyszukiwanie danych na podstawie wstępnych wytycznych, samodzielna analiza danych, proponowanie na tej podstawie ostatecznych algorytmów i specyfikacji)
 •     Doświadczenie w tworzeniu mapowań danych
 •     Znajomość narzędzi i technik wspomagających analizę biznesową
 •     Samodzielność i całościowa odpowiedzialność za powierzone zadania, inicjatywa (np. proponowanie rozwiązań w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności)
 •     Chęć pogłębiania wiedzy w tematyce powierzanego zadania
 •     Wytrwałość i  wysoka motywacja przy skomplikowanych zadaniach wymagających iteracyjnego podejścia
 •     Umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, terminowość
 •     Wysoka komunikatywność oraz umiejętność nawiązywania kontaktów zarówno z osobami biznesowymi, jak i specjalistami IT
 •     Mile widziane doświadczenie programistyczne i/lub doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu zadań lub niewielkich projektów IT
Technologie:
 •     Baza danych Oracle 11g, 12c
 •     Oracle SQL Developer, Oracle PL/SQL Developer lub podobne
 •     Enterprise Architect 12